OLS

Oud Limburgse Schuttersfederatie

Broederschap St. Urbanus Belfeld is lid van de Bond Juliana waarin 21 schutterijen vertegenwoordigd zijn. Deze Bond is op haar beurt weer aangesloten bij de OLS federatie. In deze federatie zijn totaal 10 Belgisch-Limburgse en Nederlands-Limburgse/Brabandse schuttersbonden aangesloten. Dit betekent dat meer dan 165 schutterijen en gilden hiervan deel uit maken.

De OLS federatie heeft tot taak om de belangen van hun leden te behartigen. Dit betekent o.a. op de hoogte blijven van wettelijke regels en waar mogelijk invloed uitoefenen om maximaal de schutters te vertegenwoordigen.

Behalve deze vertegenwoordiging wordt onder auspicien van de OLS federatie het meest bekende en grootste schuttersfeest in Nederland, "Het OLS", georganiseerd.
De grootste eer die er voor een schutterij te behalen valt, is het winnen van deze wedstrijd. De winnaar mag als teken tot het volgende OLS de felbegeerde "D'n Um" in zijn midden weten.